Teaterkurs for ungdom mellom 12 og 18 år

Teaterkurs for ungdom er en firedagers workshop for ungdom mellom 12-18 år.

Igjennom ny kjennskap til og bruk av ulike skuespillerteknikker og metoder, er målet å lage en visning, basert på flere gitte tekster. Målet er å utvikle unge skuespillere som tar bevisste valg i sitt skuespillerarbeid, basert på kjennskap til metode. 

Workshopen tar ungdommen på alvor som kunstnere og setter fokus på å skape et scenisk produkt med et mer modent utrykk. Vi vil jobbe med hvordan tekst og uttrykk henger sammen, hvordan man kan skape levende karakterer og hvordan man utvikler scenisk tilstedeværelse.

Hvor: Folkets Hus, Strømmen

Dato og tid: 15. – 18. august 2019. 
Torsdag og fredag: kl 11 – 18
Lørdag og søndag kl 11- 18

Avslutning: Kurset skal avsluttes med en liten forestilling for foresatte, familie og venner. 
Dette blir søndag 18. august kl. 17:00.

Instruktør: Maria Petronella Muri Nygren

Pris per deltager. Kr. 1500 
Antall plasser: 10