Teateret har fått nytt navn

Strømmen barneteater endrer navn til Strømmen barne- og ungdomsteater.

Dette er et ledd i å nå ut til enda flere som ønsker å drive med teater. Endringen trer i kraft umiddelbart og etter hvert vil epostadresser og adresse til nettsiden endres. Dette kommer vi tilbake til når det blir aktuelt.