Strømmen Storsenters kulturfond

Strømmen barne-og ungdomsteater mottok i dag en sjekk fra Strømmen Storsenters kulturfond. Kulturfondet tildeler midler til lokale lag, organisasjoner og foreninger innen idrett og kultur for barn og ungdom.