Kalender

Til ekstraforestilling med ungdomsgruppa:

JANUAR/FEBRUAR
Uke1-4 Mye øving og sceneforberedelser. 
Sted: Folkets hus. Amfiet + festsalen og/eller møteplassen.
10-12 Øvings- og dugnadshelg.
Sted: Folkets hus. Amfiet + festsalen og møteplassen.
23: Generalprøve
24-26: Forestillinger
31-2/2: Forestillinger

Teaterverkstedet

Forestilling Mandag 16 Desember, Folkets hus

Ups&Downs

Forestilling Mandag 16 Desember, Folkets hus

Øvingstider desember

I desember blir det en del endringer på øvingssted og øvingstidspunkt, og de to første ukene er det lagt opp til en del felles øvinger for mandag- og onsdagscastene. Mandag 2. desember Samlingssalen på Sagdalen, fra kl. 18:15 til 20:30. NB! Merk tidlig start. Det blir dans med Elise, og alle som kan fra begge

Hvordan holde dere oppdattert?

I strømmen barne- og ungdomsteater foregår kommunikasjonen mellom teateret og elevene samt elevenes foresatte gjennom appen gnist.

Vi oppfordrer derfor alle til å opprette en bruker hos gnist.
Du kan så logge deg inn på gist både på PC og telefon.
App kan lastes ned til både iPhone og Android.

Hva forventes av foreldrene?

Det forventes at foreldrene følger opp barna, og følger opp de beskjeder som blir sendt ut fra teateret.

For at barna skal kunne delta på hovedproduksjonen må foreldrene bidra i form av dugnad. Kulisser skal bygges, rekvisitter skal skaffes, kostymer skal sys osv. Å jobbe dugnad i Strømmen barne- og ungdomsteater er ekstremt hyggelig og ikke nødvendigvis veldig tidkrevende. Det er absolutt ikke nødvendig å ha noen ekstreme ferdigheter innenfor noen av de praktiske feltene, for å kunne bidra. Det vil bli informert godt med gode planer om hva som skal bygges og lages.

I tillegg må alle bake en kaketa en vakt i kafeteriaen samt stille på dugnadshelger, uansett hvilken dugnadsgruppe de er med i. 


Les mer om dugnadsgrupper

Hva forventes av barna?

Det forventes at teateret prioriteres. Dette gjøres ved å øve på tekst hjemme og stille forberedt til de øvingene vi har. Det forventes at barna lærer seg teksten utenatt. Blir teksten en utfordring, kommer den i veien for det tekniske skuespillerarbeidet og skuespilleren vil følgelig utvikle seg selv og karakteren mindre enn ønsket.

Det forventes også at skuespillerene skal ha respekt for ensemble og eget arbeid, ved å være konsentrert på øving og stille forberedt.

Det forventes at skuespilleren skal stille til prøvene. Ved planlagt fravær skal dette meldes til Maria så tidlig som mulig, senest 2 dager før øving. Ved sykdom senest 2 timer før prøvestart (med mindre noe akutt oppstår). Kontaktinformasjon til Maria finnes ved å logge på gnist. Øvingene planlegges på forhånd, det er derfor veldig viktig at jeg vet hvem som kan være der, for få mest mulig ut av tiden vi har til rådighet.