Hvordan holde dere oppdattert?

I strømmen barne- og ungdomsteater foregår kommunikasjonen mellom teateret og elevene samt elevenes foresatte gjennom appen gnist.

Vi oppfordrer derfor alle til å opprette en bruker hos gnist.
Du kan så logge deg inn på gist både på PC og telefon.
App kan lastes ned til både iPhone og Android.

Hva forventes av foreldrene?

Det forventes at foreldrene følger opp barna, og følger opp de beskjeder som blir sendt ut fra teateret.

For at barna skal kunne delta på hovedproduksjonen må foreldrene bidra i form av dugnad. Kulisser skal bygges, rekvisitter skal skaffes, kostymer skal sys osv. Å jobbe dugnad i Strømmen barne- og ungdomsteater er ekstremt hyggelig og ikke nødvendigvis veldig tidkrevende. Det er absolutt ikke nødvendig å ha noen ekstreme ferdigheter innenfor noen av de praktiske feltene, for å kunne bidra. Det vil bli informert godt med gode planer om hva som skal bygges og lages.

I tillegg må alle bake en kaketa en vakt i kafeteriaen samt stille på dugnadshelger, uansett hvilken dugnadsgruppe de er med i. 


Les mer om dugnadsgrupper

Hva forventes av barna?

Det forventes at teateret prioriteres. Dette gjøres ved å øve på tekst hjemme og stille forberedt til de øvingene vi har. Det forventes at barna lærer seg teksten utenatt. Blir teksten en utfordring, kommer den i veien for det tekniske skuespillerarbeidet og skuespilleren vil følgelig utvikle seg selv og karakteren mindre enn ønsket.

Det forventes også at skuespillerene skal ha respekt for ensemble og eget arbeid, ved å være konsentrert på øving og stille forberedt.

Det forventes at skuespilleren skal stille til prøvene. Ved planlagt fravær skal dette meldes til Maria så tidlig som mulig, senest 2 dager før øving. Ved sykdom senest 2 timer før prøvestart (med mindre noe akutt oppstår). Kontaktinformasjon til Maria finnes ved å logge på gnist. Øvingene planlegges på forhånd, det er derfor veldig viktig at jeg vet hvem som kan være der, for få mest mulig ut av tiden vi har til rådighet.

Kalender høstsemesteret 2019

Til ekstraforestilling med ungdomsgruppa: SEPTEMBER Øvinger søndag 15, mandag 16., onsdag 18. torsdag 19 og onsdag 25. september Forestillinger på tidlig kveldstid torsdag 26. og fredag 27. september Til ordinær storforestilling Januar 2020 SEPTEMBER 2 og 4: Audition 23 : Årsmøte NOVEMBER 16-17: Øvings- og dugnadshelg JANUAR/FEBRUAR Uke1-4 Mye øving 23: Generalprøve 24-26: Forestillinger 31-2/2: Forestillinger