Kalender

Semesterstart

Høstsemesteret starter med øvelser mandag 24 august og onsdag 26 august 

Det vil bli årsmøte i oktober og dugnadshelger i november

Hvordan brukes bildene vi tar av barna?

  • Katalog
    I forestillingskatalogen publiseres det et portrettbilde av alle barna, med navn, alder, skole og rolle i forestillingen. I tillegg publiseres det et gruppebilde av alle barna.
  • På hjemmesidene og i sosiale media.
    Vi tar bilder under øvelser og forestilling, og legger noen bilder ut på nett for å promotere teateret. Vi publiserer ikke navn på barnet.
  • I media: trykt og på internett
    Vi legger med bilde fra forestillinger i artikler om teateret i aviser og publikasjoner som Romerikes blad og Strømmen Vel. Her kan det være at vi bruker navn på barnet, så sant vi har fått tillatelse til dette, og det kan godt være at vi også intervjuer barnet i forbindelse med artikkelen. Vi intervjuer aldri barna uten de foresattes samtykke.

Hva forventes av foreldrene?

Det forventes at foreldrene følger opp barna, og følger opp de beskjeder som blir sendt ut fra teateret.

For at barna skal kunne delta på hovedproduksjonen må foreldrene bidra i form av dugnad. Kulisser skal bygges, rekvisitter skal skaffes, kostymer skal sys osv. Å jobbe dugnad i Strømmen barne- og ungdomsteater er ekstremt hyggelig og ikke nødvendigvis veldig tidkrevende. Det er absolutt ikke nødvendig å ha noen ekstreme ferdigheter innenfor noen av de praktiske feltene, for å kunne bidra. Det vil bli informert godt med gode planer om hva som skal bygges og lages.

I tillegg må alle bake en kaketa en vakt i kafeteriaen samt stille på dugnadshelger, uansett hvilken dugnadsgruppe de er med i. 


Les mer om dugnadsgrupper

Hva forventes av barna?

Det forventes at teateret prioriteres. Dette gjøres ved å øve på tekst hjemme og stille forberedt til de øvingene vi har. Det forventes at barna lærer seg teksten utenatt. Blir teksten en utfordring, kommer den i veien for det tekniske skuespillerarbeidet og skuespilleren vil følgelig utvikle seg selv og karakteren mindre enn ønsket.

Det forventes også at skuespillerene skal ha respekt for ensemble og eget arbeid, ved å være konsentrert på øving og stille forberedt.

Det forventes at skuespilleren skal stille til prøvene. Ved planlagt fravær skal dette meldes til Maria så tidlig som mulig, senest 2 dager før øving. Ved sykdom senest 2 timer før prøvestart (med mindre noe akutt oppstår). Kontaktinformasjon til Maria finnes ved å logge på gnist. Øvingene planlegges på forhånd, det er derfor veldig viktig at jeg vet hvem som kan være der, for få mest mulig ut av tiden vi har til rådighet.