Dugnadsgrupper

Alle foreldre må være med i en dugnadsgruppe

 

KAFETERIA OG BIlLETTSALG

Det er en som er ansvarlig for å driften av kafeteria og sosiale arrangementer. Når vi har forestillinger i slutten av januar, samt en forestilling før sommeren og en forestilling før jul trenger hun folk til å hjelpe seg med å sette opp kafeteria, selge underveis og rydde etterpå. For disse oppgavene ber vi om hjelp fra 12 – 15 forskjellige foreldre når vi nærmer oss tid for forestilling.

Kvalifikasjoner:
– Må kunne smile.
– Må kunne regne (eventuelt bruke en kalkulator).

SCENOGRAFI / REKVISITT

Som medlem av scenografi-gruppa er du med på å skape kulisser til forestillingen. Regissøren vil komme med konkrete ønsker og planer , scenografi-gruppas oppgave er å realisere / videreutvikle disse planene i samspill med regissøren. Du kan også være ansvarlig for å kjøpe/hente/etterspørre rekvisitter/scenografi. Så Snekker-ferdigheter er ikke nødvendig! Jobbes med ila 2 dugnadshelger + noen kvelder i uka før forestilling.

Kvalifikasjoner:
– Kreativ.
– Enkle snekker-ferdigheter
– Kunne bruke en malekost

Vi oppfordrer folk med snekkererfaring til å melde seg her.

INSPISIENT

Som inspisient jobber du/dere med å holde kontroll på tidsskjema, skuespillere, scenearbeidere og
rekvisitter i oppkjøringsuka og under forestillingen.
Inspisienten passer på at skuespillerene/scenearbeiderne er på rett sted til rett tid, at rekvisittene
ligger på riktig plass før/under/etter forestilling.

Kvalifikasjoner:
– Organisert

KOSTYME/MASKE

Som en del av kostyme-gruppa er du med på å skape det visuelle uttrykke. Regissøren vil komme med konkrete kostymedesign og gruppas oppgave er å realisere og eventuelt videreutvikle disse designene. Det er ikke nødvendig med tidligere erfaring på feltet eller syferdigheter. Det er alltid noe som skal klippes, kjøpes, hentes, limes, måles osv.Dette jobbes med i to dugnadshelger og noen kvelder i uka før forestillingen.

Kvalifikasjoner:
– Kunne bruke en saks/et målebånd.
– Helt enkle syferdigheter.
– Kreativ.

SCENEARBEIDER

Som scenearbeider er du en del av maskineriet som holder forestillingen i gang. Din oppgave er å forflytte scenografien på riktig tidspunkt til rett sted. Du er også med å bidra på å rigge scenen til oppkjøringsuke og forestilling. Scenearbeiderene vil få tydelig beskjed fra regissør om hva som skal hvor og når det skal være der og vil få muligheten til å øve på dette i oppkjøringsuka. Vi tilpasser, så du som scenearbeider får se ditt barn spille forestilling. Det er nødvendig for scenearbeidere å være tilgjengelige store deler av siste uka før forestilling og på noen forestillinger.

Kvalifikasjoner:
– Ha en og annen muskel.
– Litt organisert.

PR

PR gruppens største oppgaver er knyttet til storforestillingen i januar: fotografering, markedsføring via plakat og flyers, program til forestilling, Facebook-poster og innspill til Romerikes Blad og Strømmen Vel-bladet. Gruppen tar også kontakt med sponsorer, og følger opp sponsorene med synliggjøring i program og billetter til forestillingen. Gjennom året er det mindre oppgaver knyttet til Facebookposter, bilder og små tekster ifm kurs og forestillinger.
Kvalifikasjoner:
– Kreativitet
– Foto/redigeringsferdigheter (men ikke nødvendig).
– Ha et blikk for tekst.

Det er fantastisk stemning på Folkets hus den siste uka før forestilling og under dugnadshelgene. Savner du å være kreativ? Vil du se barna glade og kreative i et trygt og fint miljø? Som dugnads-arbeider i Strømmen barne- og ungdomsteater, får du det. Og det er en fantastisk måte å bli kjent med andre foreldre på. Samhold og kreativitet.